Krishantering

ICAS erbjuder kvalificerade och kompetenta krisinsatser till företag, organisationer, grupper och individer – både mitt i krisen och i återhämtningen efter den. Vi arbetar också med träning för ledare och krisansvariga, innan krisen hänt.

Om du väljer ICAS krisstödstjänst får ditt företag tillgång till vårt team av experter 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – för rådgivning, krisbedömning och olika krisstödsåtgärder för chefer, krisansvariga och till de anställda.


Lång erfarenhet

ICAS har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag i efterdyningarna av internationella, nationella och lokala katastrofer. Vi har stöttat organisationer inom en rad sektorer, inklusive finans, detaljhandel, olja, kemisk industri och transport. Daglig kontakt och lång erfarenhet av kriser har gett vår organisation en unik kunskap i att hjälpa och stödja ledare och krisansvariga vid kriser inom företag. Vi arbetar förebyggande med att bygga upp kunskap och en naturlig motståndskraft inom organisationen. Därmed går också återhämtningen efter krisen snabbare och blir mer effektiv, där återhämtningen valideras över tid.

Vi har kliniskt utbildade konsulter med stor yrkeserfarenhet av att arbeta med människor i kris, oavsett om det handlar om en lokal, multinationell eller personlig krissituation. Traumabehandling är en viktig del av krisarbetet., den nödvändiga återhämtningen därefter en annan.

Alla organisationer med ett professionellt kristänkande bör ha ett samarbete med en extern kriskonsult. All erfarenhet av krishantering bekräftar vikten av att organisationen knyter till sig en extern kriskompetens som står obunden och lojal till organisationen. Att ha en extern, kunnig och erfaren person kan hjälpa i alla de svåra vägval och dilemman en kris ställer en organisations ledning och medarbetare inför. Investeringen i företagets eller organisationens framtid är väl använda pengar, då en illa hanterad kris kan medföra mycket stora kostnader, såväl materiella som immatriella.